Розробка документів з трудових правовідносин

Надання консультацій та комплексний юридичний супровід при визначенні та формуванні необхідного пакету документів, що повинні бути на підприємстві з метою дотримання вимог трудового законодавства; розробка для підприємств трудових договорів (контрактів), розробка колективних договорів, посадових інструкцій; розробка антикорупційної політики для компаній; розробка рекомендацій щодо дотримання підприємством в своїй діяльності законодавства щодо захисту персональних даних, в тому числі положень GDPR, зокрема при укладенні договорів, проведенні публічних заходів, відео-спостереженні; розробка заходів щодо захисту комерційної таємниці та конфіденційної інформації, включаючи розробку договорів про конфіденційність та нерозголошення (NDA угоди).