Реєстрація патенту на винахід, корисну модель

Надання консультаційних послуг та супровід процедури реєстрації промислового зразка, проведення патентного пошуку, збір і подання документації до Укрпатенту (заявки, відомостей, опису промзразка з наданням макета, заява про реєстрацію в Митному реєстрі), супровід проведення формальної експертизи, супровід публікації інформації про новий промисловий зразок в бюлетені, реєстрація права володіння і розпоряджання об’єктом інтелектуальної власності в Митному реєстрі