Легалізація документів (консульські документи, апостиль та ін.)

Надання послуг щодо проставлення апостилю на відповідних документах з метою підтвердження його законності та підтвердження справжності підпису особи, що його поставила для подальшого використання такого документа за кордоном; надання послуг щодо консульської легалізації офіційних документів для їх використання за кордоном